fbpx

Klachtenregeling Fast and Fashionable

Klachtenregeling

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Lees daarom deze klachtenregeling even goed door. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@fastandfashionable.com

  • De klant is verplicht, klachten over facturen of geleverde producten uiterlijk 14 kalenderdagen na het ontstaan schriftelijk kenbaar te maken.
  • Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Vanaf 15-02-2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht niet elders in behandeling is, staat u vrij uw klacht te deponeren via het platform van EU.

  • Op deze voorwaarde is het Nederlands recht van toepassing
  • Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fast and Fashionable is gevestigd. Tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
  • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fast and Fashionable en betrokken derden 12 maanden.

Lees ook eens onze algemene voorwaarden.

Klachtenregeling